Giáo án dạy học Toán 12 theo công văn số 5512 (Cả năm)

9 lượt xem

200.000 

Trọn bộ file word (.doc hoặc .docx) giáo án dạy học Toán 12 theo công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH.

Tài liệu gồm có 04 phần:
1. Giáo án Giải tích 12 học kì 1 (14 file).
2. Giáo án Hình học 12 học kì 1 (08 file).
3. Giáo án Giải tích 12 học kì 2 (10 file).
4. Giáo án Hình học 12 học kì 2 (05 file).