Các luật để ôn thi kiến thức chung ngành thuế

30.000 

Kỳ thi công chức thuế không phải được tổ chức định kỳ hàng năm, mà căn cứ vào chủ trương tuyển dụng công chức theo từng đợt. Do đó bạn nếu bạn quan tâm cần phải thường xuyên theo dõi để cập nhật các tin tức mới nhất của các đợt Tuyển dụng công chức thuế.

Để được tham dự thi tuyển công chức thuế, điều đầu tiên cần bàn đến là bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển như: văn bằng, chứng chỉ, ngoại ngữ …. Sau khi thấy đủ điều kiện dự thi, bạn cần nộp hồ sơ dự thi theo thông báo của Tổng Cục thuế.