Chính sách thanh toán.

Gửi hàng và thanh toán :

  • Sau khi khách hàng đặt hàng thành công trên website sẽ có email của 𝕮𝖍𝖎𝖆 𝕾ẻ 𝕿à𝖎 𝕷𝖎ệ𝖚 gửi về email quý khách để thông báo lại thông tin đơn hàng quý khách vừa đặt.
  • Ngày hôm nay nhân viên xử lý đơn hàng có thể sẽ gọi điện để xác nhận lại một lần nữa đơn hàng trước khi chuyển chuyển.
  • Các yêu cầu giao hàng cần có thông tin chính xác về người nhận, địa chỉ, số điện thoại.
  • Một số trường hợp nhạy cảm như: giá trị đơn hàng lớn,… Nhân viên xử lý đơn hàng sẽ kiểm tra và trao đổi thêm với khách hàng, thống nhất cách thức cụ thể trước khi giao.