TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ẢO HÓA VÀ ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TRIỂN KHAI CHO CÁC ĐƠN VỊ VỪA VÀ NHỎ

Nghiên cứu này đề xuất xây dựng hệ thống tính toán xử lý thông tin của nhà trường theo định hướng đầu tư tập trung các server, tích hợp chúng trong một môi trường ảo hóa và tổ chức chia sẻ một cách tối ưu cho người dùng theo nhu cầu ở từng giai đoạn cụ thể.

Công nghệ ảo hóa, các giải pháp ảo hóa mã nguồn mở, giải pháp ảo hóa phải trả phí.

Không gian: Khảo sát cụ thể hạ tầng công nghệ thông tin trong Đại học Quốc gia Hà Nội. Từ đó đề xuất mô hình ảo hóa và giải pháp ảo hóa hạ tầng tính toán.

 

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

Tối ưu tổ hợp

Trong luận án này, dựa trên các phân tích toán học, chúng tôi đề xuất quy tắc Max-Min trơn (Smoothed Max-Min Ant System – SMMAS) như là cải tiến của thuật toán Max-Min. Ưu điểm nổi trội của chúng được kiểm định bằng thực nghiệm qua đối với các bài toán chuẩn như: lập lịch sản xuất (Job Shop Scheduling – JSS), người chào hàng (Traveling Salesman Problem – TSP), quy hoạch toàn phương nhị phân không ràng buộc (Unconstrained Binary Quadratic Programming- UBQP). Trường hợp các thông tin heuristic có ảnh hưởng nhiều tới kết quả tìm kiếm, chúng tôi đề xuất quy tắc 3 mức (Three-Level Ant System – 3-LAS) và kiểm định hiệu quả của nó trong bài toán người chào hàng. Ngoài ra, để điều tiết linh hoạt tính khám phá và khai thác của phương pháp ACO, chúng tôi cũng gợi ý phát triển thuật toán đa mức (Multi-level Ant System – MLAS). Trong các quy tắc này, SMMAS đơn giản, dễ sử dụng hơn.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

TỐI ƯU VIỆC SINH GIẢ THIẾT BẰNG GIẢI THUẬT HỌC L* CHO KIỂM CHỨNG TỪNG PHẦN PHẦN MỀM DỰA TRÊN THÀNH PHẦN

Như chúng ta đã biết, vấn đề quan trọng và cũng hết sức khó khăn của cách tiếp cận đảm bảo giả thiết là làm sao để xác định được giả thiết A. Bên cạnh đó, kích thước của giả thiết cũng đóng vai trò quyết định đến chi phí cho quá trình kiểm chứng hệ thống hướng thành phần. Phương pháp đề xuất trong tạo giả thiết bằng cách sử dụng giải thuật học có tên là L*. Giải thuật này gồm nhiều bước lặp, bắt đầu từ giả thiết rỗng để đạt được giả thiết thoả mãn yêu cầu của AGR. Tại mỗi bước lặp, giải thuật sẽ sinh ra một giả thiết ứng cử viên. Sau đó, giải thuật sẽ kiểm tra xem ứng cử viên đó có thoả mãn các yêu cầu của AGR hay không? Nếu thoả mãn, giải thuật sẽ dừng và ứng cử viên đó chính là giả thiết cần tìm. Nếu yêu cầu của AGR không được thoả mãn, quá trình kiểm tra sẽ đưa ra một phản ví dụ giúp cho giải thuật sẽ xác định các ứng cử viên tiếp theo tốt hơn.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

TOXICITY ASSESSMENT OF SMALL MOLECULES USING THE ZEBRAFISH AS A MODEL SYSTEM

The human population are increasingly exposed to various chemicals whose beneficial or deleterious properties often remain unexplored. The rising public concern about hazardous substances existing in foods and consumer products has forced legislators to tighten chemical management policy that requires extensive toxicity testing. However, assessment of chemical toxicity is a challenging task, especially in terms of reliability and efficiency. Ethical issues over the use of animal testing also add further complication to the task.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

ỨNG DỤNG SMARTCITY TẠI THÀNH PHỐ AMSTERDAM (HÀ LAN) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là tìm hiểu về Smart City và ứng dụng của Smart City tại thành phố Amsterdam(Hà Lan) cũng như ứng dụng Smart City tại Việt Nam. Từ đó đề xuất giải pháp phân luồng giao thông của Hà Nội.

Phần mở đầu sẽ nói đến tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài cũng như mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Chương đầu tiên của luận văn trình bày tổng quan về Smart City trên Thế giới.

Chương tiếp theo trình bày về ứng dụng của Smart City tại một trong những Thành phố nổi tiếng trên Thế giới là Thành phố Amsterdam (Hà Lan). Nơi đã ứng dụng thành công Smart City trong việc quy hoạch và phát triển của Thành phố.

Chương cuối cùng là trình bày về thực trạng giao thông của Hà Nội và qua đó đề xuất việc ứng dụng Smart City trong việc giải quyết vấn đề phân luồng giao thông tại Hà Nội.

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ

XÂY DỰNG DỰ ÁN THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ TIỂU HỌC

Ngày nay công nghệ thông tin ứng dụng trong mọi mặt xã hội. Sự phát triển của tin học làm cho con người có nhiều nhận thức mới về cách thức tổ chức hoạt động. Đối với giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đang được ngành giáo dục quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực cải tiến và nâng cấp các hệ thống thư viện trong trường học.

Đối với các trường Trung học phổ thông và Tiểu học, thư viện có vai trò rất quan trọng bởi nó cung cấp các nguồn tài liệu chính cho học sinh và giáo viên. Song việc sử dụng thư viện truyền thống có nhiều hạn chế về không gian, thời gian. Không phải bất cứ lúc nào học sinh cần đều có thể đến thư viện để đọc sách và mượn sách được, hơn nữa việc tìm kiếm tài liệu cũng mất khá nhiều thời gian.

Thư viện điện tử là một khái niệm chưa được định nghĩa thống nhất và còn nhiều tranh luận, đôi khi dùng lẫn lộn và đồng nghĩa với các khái niệm ” Thư viện số”, ” Thư viện ảo”, ” Thư viện tin học hoá”, ” Thư viện đa phương tiện”, ” Thư viện lôgích”,”Thư viện văn phòng”,….

 

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ