ỨNG DỤNG SMARTCITY TẠI THÀNH PHỐ AMSTERDAM (HÀ LAN) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là tìm hiểu về Smart City và ứng dụng của Smart City tại thành phố Amsterdam(Hà Lan) cũng như ứng dụng Smart City tại Việt Nam. Từ đó đề xuất giải pháp phân luồng giao thông của Hà Nội.

Phần mở đầu sẽ nói đến tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài cũng như mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Chương đầu tiên của luận văn trình bày tổng quan về Smart City trên Thế giới.

Chương tiếp theo trình bày về ứng dụng của Smart City tại một trong những Thành phố nổi tiếng trên Thế giới là Thành phố Amsterdam (Hà Lan). Nơi đã ứng dụng thành công Smart City trong việc quy hoạch và phát triển của Thành phố.

Chương cuối cùng là trình bày về thực trạng giao thông của Hà Nội và qua đó đề xuất việc ứng dụng Smart City trong việc giải quyết vấn đề phân luồng giao thông tại Hà Nội.

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn này là tìm hiểu về Smart City và ứng dụng của Smart City tại thành phố Amsterdam(Hà Lan) cũng như ứng dụng Smart City tại Việt Nam. Từ đó đề xuất giải pháp phân luồng giao thông của Hà Nội.

Phần mở đầu sẽ nói đến tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài cũng như mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài.

Chương đầu tiên của luận văn trình bày tổng quan về Smart City trên Thế giới.

Chương tiếp theo trình bày về ứng dụng của Smart City tại một trong những Thành phố nổi tiếng trên Thế giới là Thành phố Amsterdam (Hà Lan). Nơi đã ứng dụng thành công Smart City trong việc quy hoạch và phát triển của Thành phố.

Chương cuối cùng là trình bày về thực trạng giao thông của Hà Nội và qua đó đề xuất việc ứng dụng Smart City trong việc giải quyết vấn đề phân luồng giao thông tại Hà Nội.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/psqgctrp7ruq

Tác giả

NGHIÊM VĂN BÌNH

Ngành

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành

Quản lý hệ thống thông tin

Mã số

Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Người hướng dẫn khoa học

TS. Lê Quang Minh

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “ỨNG DỤNG SMARTCITY TẠI THÀNH PHỐ AMSTERDAM (HÀ LAN) VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *