NGHIÊN CỨU VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI VIỆT NAM

Nằm trong thực trạng chung về sự phát triển tin học y tế trong khối bệnh viện tại Việt Nam, các bệnh viện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu, thông tin y tế. Do đó, rất cần thiết xây dựng và định hướng vấn đề chuẩn hóa thông tin dữ liệu và qui trình đồng bộ trong các loại bệnh án và công tác quản lý và khám chữa bệnh. Việc nghiên cứu XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI VIỆT NAM nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết đó.

1. Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài

Thực trạng chung hiện nay là sự phát triển và ứng dụng tin học trong y tế của nước ta vẫn còn ở mức thấp so với mặt bằng chung trên thế giới và trong khu vực. Việc ứng dụng tin học tại các đơn vị, cơ sở trong ngành y tế nói chung vẫn mang tính tự phát, manh mún, chưa có tính hệ thống, tính đồng bộ, đặc biệt là trong khối đơn vị bệnh viện. Số lượng các đơn vị bệnh viện ứng dụng tin học thành công trong công tác quản lý và khám chữa bệnh là rất ít, thường chỉ tập trung ở một số bệnh viện lớn hoặc bệnh viện tư nhân. Bên cạnh đó, do sự phát triển thiếu đồng bộ và thiếu sự quan tâm đến các tiêu chuẩn, nên hệ thống phần mềm của các bệnh viện vẫn chưa thể kết nối và chia sẻ dữ liệu/thông tin được với nhau.

Nằm trong thực trạng chung về sự phát triển tin học y tế trong khối bệnh viện tại Việt Nam, các bệnh viện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tích hợp dữ liệu, thông tin y tế. Do đó, rất cần thiết xây dựng và định hướng vấn đề chuẩn hóa thông tin dữ liệu và qui trình đồng bộ trong các loại bệnh án và công tác quản lý và khám chữa bệnh. Việc nghiên cứu XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI VIỆT NAM nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết đó.
2. Mục tiêu nghiên cứu

a. Mục tiêu chung:

  • Đánh giá hiện trạng mô hình Hệ thống thông tin ngành y tế Việt Nam.
  • Nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng và phát triển mô hình Hệ thống thông tin y tế từ các nước phát triển trên thế giới.
  • Đề xuất triển khai mô hình Hệ thống thông tin y tế Việt Nam.
  • Đánh giá hiệu quả mô hình lựa chọn đề xuất.

b. Mục tiêu cụ thể:

Mục tiêu cụ thể của việc xây dựng mô hình hệ thống thông tin y tế là nhằm nâng cao chất lượng thông tin sức khỏe, cải thiện chất lượng dịch vụ y tế và bảo vệ sức khỏe của con người (bệnh nhân) với sự hỗ trợ của việc số hóa các thông tin. Nhưng nó không phải là để tự động hoá các nghiệp vụ liên quan đến sức khỏe một cách đơn giản là thông qua máy tính. Việc thúc đẩy, cải thiện và nâng cao toàn bộ hệ thống thông tin y tế thông qua sức mạnh tổng hợp, của nhiều tổ chức liên quan của hệ thống y tế chẳng hạn như Bộ Y tế, các tổ chức y tế, các công ty bảo hiểm và dược phẩm, nhà sản xuất và cung cấp thiết bị y tế.

3. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: Các văn bản pháp quy liên quan đến việc xây dựng và phát triển Hệ thống thông tin y tế do Nhà nước quy định, các tài liệu, công trình nghiên cứu của các tác giả trong và ngoài nước.
  • Phạm vi nghiên cứu: đề tài được nghiên cứu để áp dụng cho xây dựng và phát triển mô hình Hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam.

4. Phương pháp nghiên cứu

Để có thể phân tích khách quan và khoa học, đưa ra được những quy trình hợp lý và đúng đắn, các phương pháp được sử dụng:

  • –  Thu thập, nghiên cứu các tài liệu, văn bản liên quan đến mô hình Hệ thống thông tin ngành y tế Việt Nam; Có thể thấy rằng, nghiên cứu tài liệu thể hiện được đầy đủ và cho một cái nhìn chính xác nhất về hiện trạng Hệ thống thông tin ngành y tế và đề xuất mô hình triển khai.
  • –  So sánh, rút kinh nghiệm từ các mô hình đã triển khai trên thế giới để có bài học đúng đắn trong triển khai mô hình Hệ thống thông tin y tế tại Việt Nam: để học hỏi kinh nghiệm và rút ra bài học.
  • –  Phân tích và tổng hợp: từ những tài liệu thu thập được, tiến hành phân tích và tổng hợp các nguồn thông tin đó để đánh giá hiệu quả và đưa ra được mô hình phù hợp cho Việt Nam.

Đề tài được kết cấu gồm 6 phần (chương) chính trong đó:

Phần mở đầu: Giới thiệu các yêu cầu khách quan, chủ quan, cơ sở thực tiễn nghiên cứu và xây dựng đề tài

Chương I: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG Y TẾ VIỆT NAM

Chương II: KINH NGHIỆM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TỪ CÁC NƯỚC PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI

Chương III. ĐỀ XUẤT TRIỂN KHAI MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ VIỆT NAM

Chương IV: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH Phần kết luận: Kết luận tổng thể về luận văn.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/d99fu5lp8seq

Tác giả

TRẦN XUÂN CHỨC

Ngành

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành

Quản lý Hệ thống thông tin

Mã số

Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Người hướng dẫn khoa học

TS. LÊ QUANG MINH

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “NGHIÊN CỨU VIỆC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN MÔ HÌNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ TẠI VIỆT NAM”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *