NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM

Kiểm thử phần mềm là qui trình thực hiện một chương trình hay hệ thống với
mục đích tìm lỗi, như Myer định nghĩa. Có kiểm thử, chúng ta có thể đánh giá được các yêu cầu về chức năng cũng như yêu cầu phi chức năng (tính tin cậy, tính khả dụng, tính hiệu quả, khả năng bảo trì, bảo mật, tính di động) của phần mềm. Lỗi phần mềm càng được tìm ra muộn, nhất là sau khi sản phẩm đã đến tay người dùng thì càng tốn nhiều thời gian và tiền bạc để sửa lỗi. Do đó, kiểm thử phần mềm được thực hiện ngay trong quá trình phát triển phần mềm.

– Luận văn tổng hợp lý thuyết về kiểm thử phần mềm và kiểm thử tự động – một giải pháp góp phần nâng cao năng suất, chất lượng hoạt động kiểm thử phần mềm.
– Luận văn mô tả phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu và phương pháp kiểm thử hướng từ khóa. Nền tảng lý thuyết này sẽ được thử nghiệm trong luận văn này.
– Luận văn đã mô tả từng bước quá trình áp dụng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa vào kiểm thử một hệ thống trong thực tế, góp phần giảm chi phí việc kiểm thử một số sản phẩm phần mềm.
Cấu trúc của luận văn
Với mục tiêu xây dựng giải pháp tự động hóa cho kiểm thử hồi qui, luận văn được chia làm bốn chương:
Chương I: Tổng quan kiểm thử tự động
Chương này giới thiệu về khái niệm kiểm thử, kiểm thử tự động, vai trò và lợi ích khi ứng dụng kiểm thử tự động trong hoạt động kiểm thử phần mềm. Chương này cũng trình bày các bước để tiếp cận kiểm thử tự động cũng như các vấn đề có thể gặp phải trong quá trình áp dụng kiểm thử tự động.Ngoài ra cũng tổng hợp về tình hình thị trường của kiểm thử tự động, tình hình nghiên cứu áp dụng kiểm thử tự động hiện nay.
Chương II: Giải pháp kiểm thử tự động hướng dữ liệu và hướng từ khóa
Từ những nghiên cứu ở Chương I, chương này giới thiệu hai giải pháp kiểm thử tự động hướng dữ liệu và hướng từ khóa.
Chương III: Thử nghiệm kiểm thử hướng dữ liệu và từ khóa
Chương này giới thiệu sơ lược với bạn đọc về phần mềm quản lý quảng cáo trực tuyến Ads Editors. Lý do cần thiết phải xây dựng hệ thống kiểm thử tự động để kiểm thử cho hệ thống Ads Editors. Đưa ra các bước xây dựng kiểm thử hướng dữ liệu và hướng từ khóa trong việc áp dụng kiểm thử tự động chức năng “Post changes/ Get changes”.
Chương IV: Kết luận và khuyến nghị
Trong chương này, chúng tôi sẽ tổng kết lại các kết quả và đóng góp mà việc thực hiện đề tài đem lại. Ngoài ra, chúng tôi cũng đề xuất các phương hướng nghiên cứu tiếp theo, nhằm giúp cho đề tài trở nên hoàn thiện hơn.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/f8u1h0vpvi0x

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG GIẢI PHÁP KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG PHẦN MỀM”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *