NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIẾN TRÚC CƠ QUAN XÍ NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ VĂN BẢN PHÁP LÝ

  • Phương pháp luận xây dựng kiến trúc cơ quan xí nghiệp.
  • Cách áp dụng phương pháp luận xây dựng kiến trúc cơ quan xí nghiệp vào việc xây dựng kiến trúc cho hệ thống chứng thực điện tử văn bản pháp lý.
  • Tổng quan về phương pháp luận xây dựng kiến trúc cơ quan xí nghiệp. Giới thiệu một số phương pháp nổi tiếng trên thế giới và một phương pháp của Việt Nam.
  • –  Xây dựng kiến trúc tổng thể cho hệ thống chứng thực điện tử văn bản pháp lý triển khai ở qui mô toàn quốc.

Không chỉ ở Việt Nam mà cả ở các nước phát triển việc xây dựng các hệ thống thông tin phần lớn chưa có một kiến trúc toàn diện dẫn đến các hệ thống được đầu tƣ xây dựng chắp vá, thiếu đồng bộ, không toàn diện, khả năng tích hợp kém… đặc biệt là nhiều hệ thống sau khi xây dựng xong không đưa vào sử dụng được hoặc sử dụng kém hiệu quả do không đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trong bối cảnh đó nhu cầu đặt ra là phải có các phương pháp luận xây dựng kiến trúc (hay còn gọi là “khung kiến trúc”) để giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp có thể vận dụng để xây dựng kiến trúc CNTT cho mình. Một số khung kiến trúc được tham khảo và được áp dụng nhiều trên thế giới có thể kể đến như:

–  Zachman (Zachman Framework for Enterprise Architecture – Khung Zachman).

–  TOGAF (The Open Group Architecture Framework – Khung kiến trúc nhóm mở).

–  FEAF (Federal Enterprise Architecture Framework – Khung kiến trúc tổng thể liên bang – Mỹ).

– Việc áp dụng thành công các khung kiến trúc này khi xây dựng kiến trúc CNTT tổng thể ở một số quốc gia phát triển như Mỹ, Đức, Anh, Đan Mạch, Hàn Quốc…ngày càng chứng minh được tính khoa học, thực tiễn và cần thiết.

Tại Việt Nam, những năm gần đây một số Bộ, Ban, Ngành,… đã nhanh chóng nắm bắt được xu thế và đã áp dụng các khung kiến trúc trên vào việc xây dựng kiến trúc CNTT tổng thể của mình tuy nhiên mức độ thành công chưa thực sự cao.

Gần đây một số chuyên gia của Viện CNTT – ĐH Quốc gia Hà Nội đã và đang nghiên cứu, xây dựng và hoàn thiện khung kiến trúc ITI-GAF (Information Technology Institute – Government Architecture Framework) với mục đích tạo một khung kiến trúc dễ hiểu và dễ áp dụng cho các cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam trong việc xây dựng kiến trúc CNTT phù hợp với đặc trưng về nghiệp vụ, cơ sở hạ tầng, khung pháp lý, trình độ phát triển CNTT của mình.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/jg800h7ojl5b

Tác giả

NGUYỄN ĐỨC THIỆN

Ngành

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành

Quản lý hệ thống thông tin

Mã số

Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Hướng dẫn khoa học

TS. NGUYỄN ÁI VIỆT

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP KIẾN TRÚC CƠ QUAN XÍ NGHIỆP ĐỂ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỨNG THỰC ĐIỆN TỬ VĂN BẢN PHÁP LÝ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *