NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÔI PHỤC MẶT NGƯỜI BA CHIỀU TỪ SỌ

Luận án nghiên cứu những vấn đề xung quanh bài toán dựng lại khuôn mặt ba chiều từ hộp sọ. Có hai cách tiếp cận phục dựng lại khuôn mặt ba chiều từ hộp sọ: phương pháp giải phẫu và phương pháp dựa trên độ dày mô mềm. Luận án tập trung vào cách tiếp cận dựa trên độ dày mô mềm vì phương pháp này không cần tri thức sâu rộng về giải phẫu khuôn mặt như phương pháp giải phẫu. Hơn nữa, phương pháp này dễ dàng tận dụng sự hỗ trợ của máy tính trong việc thống kê đo đạc các thông tin liên quan đến dựng khuôn mặt như độ dày mô mềm, số đo sọ.

Luận án nghiên cứu những vấn đề xung quanh bài toán dựng lại khuôn mặt ba chiều từ hộp sọ. Có hai cách tiếp cận phục dựng lại khuôn mặt ba chiều từ hộp sọ: phương pháp giải phẫu và phương pháp dựa trên độ dày mô mềm. Luận án tập trung vào cách tiếp cận dựa trên độ dày mô mềm vì phương pháp này không cần tri thức sâu rộng về giải phẫu khuôn mặt như phương pháp giải phẫu. Hơn nữa, phương pháp này dễ dàng tận dụng sự hỗ trợ của máy tính trong việc thống kê đo đạc các thông tin liên quan đến dựng khuôn mặt như độ dày mô mềm, số đo sọ.

Qui trình dựng mô hình ba chiều khuôn mặt từ hộp sọ dựa vào mô mềm có sự hỗ trợ của máy tính gồm có ba giai đoạn chính: xây dựng mô hình ba chiều của sọ, xác định mốc đo trên mô hình ba chiều của sọ nơi gắn độ dày mô mềm biết trước, và biến đổi mô hình ba chiều khuôn mặt mẫu thành mô hình ba chiều khuôn mặt kết quả. Trong luận án này, chúng tôi đề xuất ba thuật toán liên quan đến dựng mô hình ba chiều khuôn mặt từ hộp sọ, như sau:

Thứ nhất, chúng tôi đề xuất thuật toán dựng mô hình ba chiều của sọ từ ảnh hai chiều và điều chỉnh lỗi trượt phát sinh để tăng độ chính xác của mô hình ba chiều của sọ kết quả.

Thứ hai, chúng tôi đề xuất thuật toán dựng mô hình ba chiều khuôn mặt từ mô hình ba chiều của sọ, trong đó kết hợp biến đổi mô hình ba chiều khuôn mặt mẫu bằng mạng các hàm bán kính cơ sở (Radial Basic Function – RBF), ước lượng độ dày mô mềm từ số đo sọ và nội suy độ dày mô mềm để tăng tính chân thực và độ chính xác của mô hình ba chiều khuôn mặt kết quả.

Cuối cùng, chúng tôi đề xuất thuật toán trích trọn đặc trưng cạnh và góc tự động trên mô hình ba chiều của sọ để hỗ trợ cho việc đánh dấu điểm mốc trên mô hình ba chiều của sọ. Thuật toán là sự kết hợp hiệu quả giữa phân đoạn dữ liệu trên mô hình ba chiều của sọ và phép nhân chập.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/2wdm1tfpkjrv

Tác giả

MA THỊ CHÂU

Chuyên ngành

Khoa học Máy tính

Mã số

62 48 01 01

Người hướng dẫn khoa học

PGS. TS.BÙI THẾ DUY, GS. TAE – WAN KIM

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT KHÔI PHỤC MẶT NGƯỜI BA CHIỀU TỪ SỌ”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *