Nghiên cứu đặc tính chitinase từ xạ khuẩn

Trong đề tài này, năm trăm chủng xạ khuẩn Streptomyces được phân lập từ Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn được tiến hành tuyển chọn và xác định hoạt tính chitinase. Thông qua 2 quá trình sàng lọc cơ bản, chủng xạ khuẩn mang kí hiệu VN08-A0438 là chủng có hoạt tính sinh chitinase cao nhất, vì vậy chủng này được lựa chọn để phục vụ cho các mục đích tiếp theo của nghiên cứu này.

Trong đề tài này, năm trăm chủng xạ khuẩn Streptomyces được phân lập từ Vườn Quốc gia Hoàng Liên Sơn được tiến hành tuyển chọn và xác định hoạt tính chitinase. Thông qua 2 quá trình sàng lọc cơ bản, chủng xạ khuẩn mang kí hiệu VN08-A0438 là chủng có hoạt tính sinh chitinase cao nhất, vì vậy chủng này được lựa chọn để phục vụ cho các mục đích tiếp theo của nghiên cứu này.

Cũng trong nghiên cứu này, chủng VN08-A0438 được tiến hành định loại dựa trên đặc điểm hình thái, hóa sinh và giải trình tự 16S rDNA, kết quả cho thấy xạ khuẩn phân lập được là chủng Streptomyces chromofuscus.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tiến hành các thí nghiệm xác định điều kiện tối ưu cho sự phát triển và sinh chitinase của chủng Streptomyces chromofuscus VN08-A0438 bao gồm các thiết lập về nhiệt độ, pH, chế độ thoáng khí, thời gian lên men, thử nghiệm các nguồn cácbon và nitơ khác nhau. Kết quả phân tích cho thấy chủng này phát triển tốt ở môi trường có nguồn cacbon là glucoza (5g/l), colloidol chitin (5g/l) và (NH4)2SO4 (2 g/l) được sử dụng là nguồn cung cấp nitơ, điều kiện nhiệt độ 350C, pH = 6.5 và lắc 200 vòng/phút trong 5 ngày.

Chitinase của chủng Streptomyces VN08-A0438 sau đó được tinh sạch sơ bộ bằng kết tủa amôn sunphat. Chitinase cũng được nghiên cứu đặc tính về độ bền nhiệt, pH và sắc ký bản mỏng (TLC). Kết quả phân tích cho thấy chitinase bền ở pH 5.5 và nhiệt độ 550C. Kết quả phân tích TLC cho thấy sản phẩm tinh sạch có chứa toàn bộ mono-; di- và oligomers.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/9v9mrkmmq14b

Ngành

Công nghệ sinh học

Mã số

60 42 80

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Nghiên cứu đặc tính chitinase từ xạ khuẩn”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *