NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH PHỤC VỤ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT

Xử lý ảnh là lĩnh vực mà ngày nay được phát triển và ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các hệ thống máy tính, các thuật toán và công trình nghiên cứu khác nhau của nhiều nhà khoa học trên thế giới.

Ở Việt Nam, các ứng dụng về xử lý ảnh đã bước đầu được triển khai trên một số lĩnh vực như lắp đặt hệ thống nhận dạng biển số xe, nhận dạng vân tay, … Môn học xử lý ảnh ở các trường đại học được xem là môn học bắt buộc ở một số ngành như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, … Tuy nhiên nhìn một cách tổng quan thì số lượng các ứng dụng được triển khai trên thực tế vẫn là quá ít, lĩnh vực này sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai nếu được quan tâm một cách nghiêm túc.

Một trong những ứng dụng phổ biến hiện nay liên quan mật thiết với xử lý ảnh đó là nhận dạng ký tự quang học – OCR.

Xử lý ảnh là lĩnh vực mà ngày nay được phát triển và ứng dụng rất rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhờ vào sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của các hệ thống máy tính, các thuật toán và công trình nghiên cứu khác nhau của nhiều nhà khoa học trên thế giới.

Ở Việt Nam, các ứng dụng về xử lý ảnh đã bước đầu được triển khai trên một số lĩnh vực như lắp đặt hệ thống nhận dạng biển số xe, nhận dạng vân tay, … Môn học xử lý ảnh ở các trường đại học được xem là môn học bắt buộc ở một số ngành như công nghệ thông tin, điện tử viễn thông, … Tuy nhiên nhìn một cách tổng quan thì số lượng các ứng dụng được triển khai trên thực tế vẫn là quá ít, lĩnh vực này sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai nếu được quan tâm một cách nghiêm túc.

Một trong những ứng dụng phổ biến hiện nay liên quan mật thiết với xử lý ảnh đó là nhận dạng ký tự quang học – OCR.

Các chương trình hỗ trợ OCR hiện nay có thể nhận dạng được ký với tỷ lệ trên 90% đối với ảnh có chất lượng nét và font chữ thông dụng. Đối với hình ảnh chất lượng thấp, font chữ đặc biệt, chữ viết tay hoặc có phông nền phức tạp thì kết quả cho ra không mấy khả quan, hầu như không nhận dạng được.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, ngày càng có nhiều yêu cầu cao hơn trong các ứng dụng liên quan đến nhận dạng ký tự quang học, yêu cầu nhận dạng chính xác hơn, nhanh hơn.

Nội dung của luận văn

Với mục đích như trên luận văn có những nội dung như sau:

– Luận văn tổng hợp lý thuyết về xử lý ảnh – giải pháp nâng cao chất lượng hình ảnh phục vụ cho nhận dạng, cụ thể ở đây là nhận dạng tiếng Việt.

– Luận văn mô tả một số phương pháp xử lý ảnh. Nền tảng lý thuyết này sẽ được triển khai thử nghiệm trong luận văn này.

– Luậnvănđãmôtảtừngbướctriểnkhaixửlýảnh,đưarakếtquảsaukhixử lý.

Cấu trúc luận văn

Với mục tiêu xây dựng ứng dụng tiền xử lý ảnh phục vụ cho nhận dạng, luận văn được chia làm bốn chương:

Chương 1: Tổng quan về tiền xử lý ảnh và thư viện OpenCV

Chương này giới thiệu về các khái niệm trong xử lý ảnh, giới thiệu qua về thư viện xử lý ảnh OpenCV.

Chương 2: Một số phương pháp tiền xử lý nâng cao chất lượng ảnh

Từ các khái niệm xử lý ảnh được đưa ra ở Chương I, chương này giới thiệu một số phương pháp tiền xử lý ảnh như: nhị phân hóa, tăng cường độ sáng, tăng cường độ tương phản, loại bỏ phông nền, khử nhiễu, …

Chương 3: Triển khai chương trình và kết quả

Chương này giới thiệu về chương trình đã được triển khai, các bước thực hiện và các kết quả của mỗi bước đạt được.

Chương 4: Kết luận và hướng phát triển

Chương này tôi tổng kết lại các kết quả và các đóng góp mà việc thực hiện đề tài đem lại. Ngoài ra, tôi cũng đề xuất các phương hướng nghiên cứu tiếp theo, nhằm giúp cho đề tài trở lên hoàn thiện hơn.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/qckepnoezd2f

Tác giả

NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Ngành

Công nghệ Thông tin

Chuyên ngành

Quản lý Hệ thống Thông tin

Mã số

Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Người hướng dẫn khoa học

Ts. Vũ Duy Linh

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “NGHIÊN CỨU CÁC KỸ THUẬT XỬ LÝ ẢNH PHỤC VỤ VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHẬN DẠNG TIẾNG VIỆT”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *