NGHIÊN CỨU CÁC CHUẨN OGC TRONG HỆ THỐNG TIN ĐỊA LÝ VÀ ỨNG DỤNG

Hệ thống thông tin địa lý-GIS ra đời đánh dấu một bƣớc phát triển trong ngành công nghệ quản lý không gian lãnh thổ trên cơ sở tích hợp các thông tin bản đồ và thông tin thuộc tính của các đối tượng và ngày càng đƣợc sử dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau như quản lý đất đai, xây dựng bản đồ sử dụng đất, quản lý hành chính…Vì thế, những ưu điểm của công nghệ GIS đang được quan tâm chú ý phát triển.

Đề tài nhằm mục tiêu tìm hiểu và thực hiện cách thức chia sẻ thông tin bằng OGC (OPEN GEOSPATIAL CONSORTIUM) .

Mục tiêu cụ thể:

– Tìm hiểu chuẩn OGC

– Tìm hiểu cách thức xây dựng một dịch vụ dữ liệu theo chuẩn OGC trên một bộ dữ liệu sẵn có và thực hiện một ví dụ cụ thể.

Từ các mục tiêu đã đề ra, đề tài đƣa ra các câu hỏi nghiên cứu nhằm có được sự định hướng đúng cho việc thực hiện đề tài.

– OGC là gì?

– Những chuẩn của OGC gồm những gì?

– Muốn đưa lớp dữ liệu trên trang web theo chuẩn OGC ta phải làm sao?

Đề tài góp phần vào việc phát triển và mở rộng công nghệ Web hiện nay theo hƣớng WebGIS mã nguồn mở, tích hợp thông tin không gian và thông tin thuộc tính thành một hệ thống thông tin hoàn chỉnh trên nền Web.

Đề tài là nền tảng trong việc nghiên cứu và ứng dụng WebGIS mã nguồn mở phục vụ lĩnh vực kinh tế – xã hội khác nói chung.

Ứng dụng mã nguồn mở Geoserver xây dựng trang WebGIS mã nguồn mở hỗ trợ cho việc cung cấp các thông tin về sinh viên trong nhà trường, từ đó giúp lãnh đạo nhà trường có thể so sánh đƣợc những thuận lợi và khó khăn trong việc tuyển sinh của nhà trường mà có các chiến lược đối với từng địa điểm.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/gco9kt3bxxe5

Tác giả

ĐỖ THỊ HƯƠNG

Ngành

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành

Quản lý hệ thống thông tin

Mã số

Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “NGHIÊN CỨU CÁC CHUẨN OGC TRONG HỆ THỐNG TIN ĐỊA LÝ VÀ ỨNG DỤNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *