HỆ THỐNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, CÁC CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM

Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hệ thống chức danh nghề nghiệp và chuẩn kỹ năng CNTT. Phân tích thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực CNTT, từ đó đề xuất một số giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực CNTT ở Việt Nam hiện nay.

– Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống đào tạo nguồn nhân lực CNTT, hệ thống chức danh nghề nghiệp và chuẩn kỹ năng CNTT.

– Phân tích thực trạng về đào tạo nguồn nhân lực CNTT ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2013, đánh giá chung về thuận lợi và kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và làm rõ nguyên nhân của những hạn chế.

– Đề xuất và phân tích một số giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực CNTT.

 

Công nghệ thông tin (CNTT) là một trong những động lực quan trọng nhất của sự phát triển, cùng với một số ngành công nghệ cao khác đang làm biến đổi sâu sắc đời sống kinh tế, văn hoá, xã hội của thế giới. Nền kinh tế công nghiệp đang chuyển sang nền kinh tế tri thức. Việt Nam là một nước đang phát triển, đang trong giai đoạn “Dân số vàng” nếu không xây dựng cơ sở hạ tầng theo kế hoạch sẽ phải đối đầu với nguy cơ mắc “Bẫy thu nhập trung bình” mà khó có thể thoát ra được. Nếu như trước đây, vai trò của CNTT được coi là “Hạ tầng của hạ tầng” của nền kinh tế, thì tại Diễn đàn cấp cao về công nghệ thông tin – truyền thông (CNTT-TT) Việt Nam năm 2013 (ICT Summit 2013) [1], Thủ tướng Chính phủ đã khẳng định: “CNTT là nền tảng của phương thức phát triển mới, là con đường ngắn nhất để Việt Nam tiến kịp các nước phát triển, tiến kịp thời đại”. Như vậy, vai trò của CNTT đã được nâng tầm thành “Phương thức phát triển”. Tại Diễn đàn cấp cao CNTT-TT Việt Nam ASOCIO 2014 (Vietnam – ASOCIO ICT Summit 2014) [44], vai trò của CNTT được tiếp tục khẳng định: “Tầm nhìn CNTT là phương thức phát triển mới, là cơ hội và nền tảng thiết yếu cho mọi quốc gia phát triển, là con đường nhanh nhất vươn đến sự thịnh vượng”. Với vai trò này, phát triển nguồn nhân lực CNTT sẽ là con đường tất yếu để hình thành xã hội thông tin, góp phần tăng trưởng kinh tế nhanh, mạnh, bền vững, tạo khả năng đi tắt, đón đầu, rút ngắn quá trình công nghiệp hóa (CNH), hiện đại hóa (HĐH) và chủ động hội nhập kinh tế thế giới, trong đó phát triển nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao là khâu đột phá, có ý nghĩa quyết định thành công. Nhiệm vụ đào tạo gắn với thị trường lao động mà đặc biệt là gắn với  từng chức danh nghề nghiệp của nhân lực trong lĩnh vực CNTT, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nên chất lượng, hiệu quả trong khi nền kinh tế nước ta đang phải đối mặt trước nhiều thách thức và ngày càng tham gia hội nhập sâu vào Tổ chức Thương mại thế giới. “Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” theo Quyết định số 698/2009/QĐ- TTg ngày 01/06/2009 [40] Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt trong đó khẳng định: “Phát triển nguồn nhân lực CNTT là yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT. Phát triển nguồn nhân lực CNTT phải đảm bảo chất lượng, đồng bộ, chú trọng tăng nhanh tỷ lệ nguồn nhân lực có trình độ cao”. Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực CNTT phải nâng cao chất lượng đào tạo.

Thực trạng hệ thống đào tạo nguồn nhân lực CNTT trong những năm gần đây tiếp tục được duy trì, ổn định về quy mô và hình thức đào tạo, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, đặc biệt việc đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao đã được chú trọng. Tuy nhiên, nói đến vấn đề đào tạo nguồn nhân lực CNTT phải hình dung đầy đủ đối tượng cần đào tạo, nhưng cho đến nay chúng ta chưa xây dựng được một hệ thống chức danh nghề nghiệp CNTT, đây là vấn đề cơ bản và rất cần thiết cho việc định hướng đào tạo nguồn nhân lực CNTT ở nước ta.

Muốn có một chiến lược đào tạo đúng đắn, phù hợp phải biết nhu cầu của thị trường, xác định rõ hệ thống chức danh nghề nghiệp, các trình độ cho từng chức danh, chương trình đào tạo cho từng trình độ của từng chức danh tương ứng với chuẩn kỹ năng CNTT đã xây dựng. Đến nay, chưa có một khảo sát, thống kê đầy đủ về chức danh nghề nghiệp CNTT để có nhận định một cách chính xác, làm cơ sở để tìm chiến lược phát triển nhân lực CNTT cụ thể hơn. Do vậy, việc nghiên cứu các vấn đề về hệ thống chức danh nghề nghiệp, chuẩn kỹ năng CNTT và vấn đề đào tạo nguồn nhân lực CNTT là rất cần thiết, có tính cấp bách về ý nghĩa khoa học và giá trị thực tiễn. Đó là lý do tôi chọn đề tài “Hệ thống chức danh nghề nghiệp, các chuẩn kỹ năng CNTT và giải pháp đổi mới đào tạo nguồn nhân lực CNTT ở Việt Nam” làm luận văn cao học chuyên ngành Quản lý Hệ thống thông tin.

Tải về miễn phí bản đầy đủ luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/ttxrr12lfgoq

Tác giả

NGUYỄN KHÁNH HÒA

Ngành

Công nghệ thông tin

Chuyên ngành

Quản lý Hệ thống thông tin

Mã số

Chuyên ngành đào tạo thí điểm

Người hướng dẫn khoa học

PGS-TS. Nguyễn Đình Hóa

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “HỆ THỐNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP, CÁC CHUẨN KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Ở VIỆT NAM”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *