GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ẢO HÓA

Ngày nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, các máy tính ra đời với hiệu năng vô cùng lớn nhưng một các tổ chức trên thế giới chỉ sử dụng từ 10% đến 30% hiệu năng của các máy chủ mà họ sở hữu. Điều này đặt ra cho các nhà khoa học một bài toán là làm thế nào để sử dụng máy chủ hết công suất của chúng, giảm thiểu chi phí về giá thành thiết bị, chi phí vận hành, chi phí bảo trì hệ thống. Chính vì vậy công nghệ ảo hóa ra đời. Ảo hóa cho phép chúng ta chạy nhiều máy chủ trên một nền tảng phần cứng duy nhất, điều này làm cho chi phí về phần cứng, chi phí về điện, chi phí bảo trì hệ thống, không gian lắp đặt máy chủ tại các datacenter, … đồng thời cũng giúp chúng ta sử dụng hết năng lực của máy chủ vật lý.

Nhận thức được sự cần thiết và khả năng phát triển mạnh mẽ của công nghệ ảo hóa và yêu cầu cấp thiết của việc phát triển công nghệ nhằm đảm bảo sự an toàn của dữ liệu, Luận văn “Giải Pháp Đảm Bảo An Toàn Dữ Liệu Trên Nền Tảng Ảo Hóa” của tôi đã phần nào giới thiệu được cái nhìn tổng quan về công nghệ ảo hóa, tổng quan về an toàn dữ liệu trên môi trường ảo hóa, đi sâu nghiên cứu về cách thức an toàn dữ liệu trong môi trường ảo hóa của VMware, đồng thời đưa ra giải pháp cơ bản cho việc an toàn dữ liệu trong môi trường ảo hóa. Bố cục của luận văn gồm có 5 chương:

Chương 1: Tổng quan về ảo hóa và an toàn dữ liệu: trong chương này tôi sẽ trình bày định nghĩa về dữ liệu và an toàn dữ liệu, sơ lược về công nghệ ảo hóa cũng như các phương thức an toàn dữ liệu trên nền tảng ảo hóa trên nền tảng VMware. Đồng thời, trong chương này tôi cũng sẽ đưa ra những yêu cầu đối với an toàn dữ liệu trên nền tảng ảo hóa.

Chương 2: Giải pháp an toàn dữ liệu trên nền tảng ảo hóa: Trong chơng này tôi sẽ đi sâu nghiên cứu về các phương pháp sao lưu, phục hồi dữ liệu trên nền tảng ảo hóa, các phương pháp để phục hồi sau thảm họa. Đồng thời cũng đi sâu tùm hiểu về Vmare vPhere Data Protection để an toàn cho hệ thống ảo hóa VMware.

Chương 3: Xây Dựng hệ thống ảo hóa an toàn với VMware vSphere Data Protection: Trong chương này, tôi sẽ đi xây dựng một hệ thống máy chủ chạy trên nền ảo hóa VMware vSphere và triển khai một số phương thức an toàn dữ liệu VMware vSphere Data Protection.

Chương 4: Đề xuất giải pháp tăng cường an toàn dữ liệu trên nền tảng ảo hóa: trong chương này tôi sẽ đưa ra những lý thuyết về mã hóa dữ liệu quan trọng, sau đó là giải pháp của tôi để an toàn dữ liệu trên nền tảng ảo hóa.

Chương 5: Kết luận: trong chương này tôi sẽ đi tổng kết lại những gì đã làm được và hướng nghiên cứu tiếp theo của tôi trong tương lai.

Tải về miễn phí bản đầy đủ của luận văn tại địa chỉ:

https://www.file-upload.com/kthxzcusvcd0

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO AN TOÀN DỮ LIỆU TRÊN NỀN TẢNG ẢO HÓA”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *