Co giật động kinh và nhận diện co giật động kinh điện não
Co giật động kinh và nhận diện co giật động kinh điện não
Xem bên trong

Co giật động kinh và nhận diện co giật động kinh điện não

97 tr.
Luận văn Ths. Công nghệ Điện tử Viễn thông — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Electronic Resources
Xuất xứ:
PDF Split

0.00

Mã: V_L0_02858 Danh mục: Từ khóa: , ,

Tải về miễn phí bản đầy đủ PDF luận văn tại Link bản đầy đủ 1

ĐẠI HỌC QUỐsC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

GIẢN QUỐC ANH

CO GIẬT ĐỘNG KINH VÀ NHẬN BIẾT CO GIẬT
ĐỘNG KINH ĐIỆN NÃO

LUẬN VĂN THẠC SĨ

Hà Nội – 2010

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

GIẢN QUỐC ANH

CO GIẬT ĐỘNG KINH VÀ NHẬN BIẾT CO GIẬT
ĐỘNG KINH ĐIỆN NÃO
Epileptic Seizures and Electrographic seizure detection

Ngành: Công nghệ Điện tử – Viễn thông
Chuyên ngành: Kỹ thuật Điện tử
Mã số: 60 52 70

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. Nguyễn Linh Trung

Hà Nội – 2010

ii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………………………….. i
MỤC LỤC …………………………………………………………………………………………………………… ii
DANH MỤC HÌNH VẼ …………………………………………………………………………………………. v
DANH SÁCH THUẬT NGỮ VIẾT TẮT ……………………………………………………………….. vii
LỜI CẢM ƠN ……………………………………………………………………………………………………. viii
TÓM TẮT ………………………………………………………………………………………………………….. ix
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………………………….. 1
CHƯƠNG 1 – ĐIỆN NÃO ĐỒ ……………………………………………………………………………….. 7
1.1. Bản ghi điện não đồ (EEG) ……………………………………………………………………………. 7
1.1.1. Cơ chế điện sinh lý ………………………………………………………………………………… 7
1.1.2. Cơ chế hoạt động điện ở màng tế bào ……………………………………………………….. 8
1.1.3. Nơ-ron và lan truyền kích thích ……………………………………………………………… 10
1.1.4. Đo hoạt động điện trên da đầu ……………………………………………………………….. 11
1.2. Đặc điểm của EEG …………………………………………………………………………………….. 12
1.2.1. Các dạng nhịp cơ bản …………………………………………………………………………… 13
1.2.2. Một số loại nhịp khác …………………………………………………………………………… 16
1.2.3. Một số nhịp dạng sóng bình thường xuất hiện trong giấc ngủ ……………………… 17
1.3. Hệ thống 10/20 ………………………………………………………………………………………….. 18
1.3.1. Xác định vị trí các điện cực …………………………………………………………………… 18
1.3.2. Quy tắc đặt tên…………………………………………………………………………………….. 20
1.3.3. Điện cực tham chiếu …………………………………………………………………………….. 21
1.3.4. Điện cực đất ……………………………………………………………………………………….. 22
1.4. Đạo trình ………………………………………………………………………………………………….. 23
1.4.1. Phân cực …………………………………………………………………………………………….. 23
1.4.2. Đạo trình đơn cực ………………………………………………………………………………… 26
iii

1.4.3. Đạo trình lưỡng cực ……………………………………………………………………………… 27
1.5. Dấu hiệu nhận biết tín hiệu động kinh …………………………………………………………… 30
1.5.1. Một số khái niệm …………………………………………………………………………………. 30
1.5.2. Sự phóng điện giữa các cơn …………………………………………………………………… 31
1.5.3. Vai trò của EEG trong chẩn đoán động kinh …………………………………………….. 31
1.5.4. Các bước chẩn đoán……………………………………………………………………………… 32
CHƯƠNG 2 – THU THẬP DỮ LIỆU …………………………………………………………………….. 38
2.1. Thiết bị đo và bệnh nhân …………………………………………………………………………….. 38
2.2. Tiến hành đo …………………………………………………………………………………………….. 38
2.2.1. Chuẩn bị trước khi đo …………………………………………………………………………… 38
2.2.2. Quá trình đo điện não …………………………………………………………………………… 40
2.3. Chuẩn bị dữ liệu ………………………………………………………………………………………… 46
2.3.1. Đánh giá độc lập bởi chuyên gia …………………………………………………………….. 46
2.3.2. Đọc file dữ liệu ……………………………………………………………………………………. 46
CHƯƠNG 3 – CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỐ ỨNG DỤNG TRONG PHÁT HIỆN GAI
………………………………………………………………………………………………………………………… 48
3.1. Mạng nơ-ron nhân tạo (ANN) …………………………………………………………………….. 48
3.1.1. Mô hình nơ-ron …………………………………………………………………………………… 48
3.1.2. Kiến trúc mạng ……………………………………………………………………………………. 50
3.1.3. Huấn luyện …………………………………………………………………………………………. 53
3.1.4. Luật học …………………………………………………………………………………………….. 54
3.1.5. Mạng Perceptron nhiều lớp ……………………………………………………………………. 57
3.2. Biến đổi Wavelet ……………………………………………………………………………………….. 62
3.2.1. So sánh Wavelet và biến đổi Fourier……………………………………………………….. 62
3.2.2. Hàm cơ sở ………………………………………………………………………………………….. 63
3.2.3. Biến đổi DWT và CWT ………………………………………………………………………… 64
iv

CHƯƠNG 4 – MÔ PHỎNG HỆ THỐNG ……………………………………………………………….. 66
4.1. Chuẩn bị dữ liệu EEG phục vụ huấn luyện và kiểm tra …………………………………….. 66
4.2. Tiền xử lý …………………………………………………………………………………………………. 67
4.2.1. Phân tích các đặc trưng của đỉnh và hoạt động nền dựa trên hình thái …………… 67
4.2.2. Ứng dụng mạng Perceptron trong giai đoạn tiền phân loại ………………………….. 72
4.3. Biến đổi wavelet ………………………………………………………………………………………… 75
4.3.1. Hàm wavelet……………………………………………………………………………………….. 76
4.3.2. Lựa chọn scales …………………………………………………………………………………… 76
4.4. Mạng nơ-ron nhân tạo ………………………………………………………………………………… 81
4.4.1. Cấu trúc ……………………………………………………………………………………………… 82
4.4.2. Thuật toán huấn luyện mạng ………………………………………………………………….. 82
CHƯƠNG 5 – KẾT LUẬN VÀ CÔNG VIỆC DỰ KIẾN …………………………………………… 85
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………………….. 88
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………………. 101

Tác giả

Giản Quốc Anh

Nhà xuất bản

Trường Đại học Công nghệ

Năm xuất bản

2010

Người hướng dẫn

TS. Nguyễn Linh Trung

Định danh

V_L0_02858

Kiểu

text

Định dạng

text/pdf

Nhà xuất bản

Khoa điện tử viễn thông,

Trường đại học Công nghệ

Các đánh giá

Hiện chưa có đánh giá cho sản phẩm.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Co giật động kinh và nhận diện co giật động kinh điện não”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *