Ảnh hưởng của thành phần In đến tính chất của màng Nano TiO2

Ảnh hưởng của thành phần In đến tính chất của màng Nano TiO2

64 tr. + CD-ROM
Tổng quan về TiO2 và In2O3, nêu một số tính chất lý hóa của TiO2 và các phương pháp chế tạo TiO2. Từ đó xây dựng được hệ máy chế tạo màng bán dẫn oxit cấu trúc nano bằng phương pháp phun nhiệt phân quyét trên đế nóng góp phần nâng cao hiệu suất chế tạo. Đồng thời chế tạo được màng nano TiO2, kiểm tra sự hình thành In2O3 và lựa chọn chế độ tối ưu để chế tạo màng hỗn hợp TiO2 và In2O3. Chế tạo thành công vật liệu TiO2 pha tạp In theo các chế độ công nghệ khác nhau bằng phương pháp phun nhiệt phân dung dịch trên đế nóng hỗn hợp dung dịch tiền chất gồm TiCl4 và In(NO3)3 và vật liệu thu được đã được khảo sát tính chất thông qua một số phép đo như: XRD, SEM, đặc trưng V-A, quang dẫn, phổ truyền qua, thời gian trễ, nhiệt điện trở..
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Biến tính montmorillonit bằng chitosan và ứng dụng chế tạo PVC nanocomposit

Biến tính montmorillonit bằng chitosan và ứng dụng chế tạo PVC nanocomposit

50 tr. + CD-ROM
Tổng quan về vật liệu composit và nanocomposit, khoáng sét và chitosan. Tiến hành thực nghiệm biến tính montmorillonit bằng chitosan, phân tích cấu trúc, khảo sát tính chất cơ, tính chất hóa lý của vật liệu thông qua phân tích DMA, khảo sát tính ổn định nhiệt của vật liệu thông qua phân tích nhiệt trọng lượng. Kết quả cho thấy PVC nanocomposit đã được tạo thành khi phối trộn nóng chảy chất độn nano. PVC nanocomposit tạo thành đã được gia cường về tính chất cơ: tăng mođun đàn hồi và độ bền keo đứt. Đặc biệt là tăng mạnh khả năng chịu va đập. Ngoài ra, tính bền nhiệt của vật liệu cũng được cải thiện. Sử dụng chitosan không giảm cấp để biến tính N757 sẽ hiệu quả hơn trong việc gia cường tính chất cơ của vật liệu PVC nanocomposit
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Cảm biến điện hóa rắn trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ và điện cực nhạy khí nano - oxit kim loại

Cảm biến điện hóa rắn trên cơ sở chất điện ly rắn YSZ và điện cực nhạy khí nano – oxit kim loại

38 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nano (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Cảm biến sinh học trên cơ sở polyme dẫn trong phát hiện vi rút gây bệnh

Cảm biến sinh học trên cơ sở polyme dẫn trong phát hiện vi rút gây bệnh

72 tr. + CD-ROM
Tổng quan về lịch sử, khái niệm cũng như nguyên lý, phân loại của cảm biến sinh học, kiến thức về polyme dẫn, cách lựa chọn, cố định polyme dẫn lên bề mặt cảm biến và một số khái niệm cơ bản về virut học, sinh học phân tử. Mô tả quá trình thực nghiệm từ việc lựa chọn vật liệu, hóa chất đến việc mô tả thiết kế, chế tạo loại cảm biến vi điện cực thế hệ mới, quá trình lựa chọn, pha tạp và tổng hợp polyme dẫn lên bề mặt vi cảm biến. Mô tả cách cố định phần tử sinh học đầu dò lên vi cảm biến, đo đạc các thông số và thiết lập hệ đo, phương thức đo đối với mẫu phân tích. Trình bày toàn bộ kết quả của quá trình thực nghiệm, từ đó đưa ra một số đề xuất về cảm biến sinh học trên cơ sở polyme dẫn trong phát hiện virut gây bệnh
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chế tạo bạc nano tinh khiết bằng phương pháp phân hủy nhiệt phức chất oxalate bạc

Chế tạo bạc nano tinh khiết bằng phương pháp phân hủy nhiệt phức chất oxalate bạc

51 tr. + CD-ROM
Luận Văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Tổng quan về tình hình nghiên cứu nano bạc trong nước và trên thế giới. Nghiên cứu nguyên tố kim loại bạc, các tính chất vật liệu nano, các phương pháp chế tạo hạt nano kim loại, cũng như tính chất kháng khuẩn và ứng dụng của hạt nano bạc. Tiến hành thực nghiệm: Vật liệu, dụng cụ và thiết bị; tìm hiểu về sơ đồ thực nghiệm, phương pháp tiến hành, phương pháp phân tích mẫu và xác định hoạt tính kháng khuẩn của dung dịch keo nano bạc. Đưa ra kết quả và thảo luận: Lựa chọn phương pháp chế tạo hạt nano bạc và dung dịch keo bạc, chế tạo oxalat bạc (Ag2C2O4), chế tạo hạt nano bạc, dung dịch keo nano bạc, kết quả đo tinh chất quang của mạng nano bạc/PVP trên máy Ellipsometry, và kết quả phân tích AAS
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chế tạo các màng mỏng VO2 cấu trúc nanô và khảo sát tính chất biến đổi nhiệt - điện - quang của chúng

Chế tạo các màng mỏng VO2 cấu trúc nanô và khảo sát tính chất biến đổi nhiệt – điện – quang của chúng

59 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nanô (Chuyên ngành đào tạo thí điểm) — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cấu trúc tinh thể, cấu trúc điện tử liên quan đến các tính chất của màng mỏng VO2 cấu trúc nanô. Chế tạo vật liệu màng mỏng VO2 cấu trúc nanô bằng phương pháp bốc bay nhiệt và chùm tia điện tử. Khảo sát tính chất biến đổi nhiệt-điện-quang và công chế tạo vật liệu đem lại màng mỏng có hiệu ứng nhiệt sắc cao. Trên cơ sở mẫu màng mỏng VO2 chế tạo được, thiết kế và chế tạo thử linh kiện nhiệt-quang (cửa sổ nhiệt sắc)
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chế tạo chấm lượng tử có cấu trúc lõi/vỏ CdSe/Cds và nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ

Chế tạo chấm lượng tử có cấu trúc lõi/vỏ CdSe/Cds và nghiên cứu tính chất quang phụ thuộc vào độ dày lớp vỏ

72 tr. + CD-ROM
Tổng quan về chấm lượng tử, các mức năng lượng và các loại chấm lượng tử. Nêu các phương pháp chế tạo chấm lượng tử bán dẫn II – IV, cụ thể đã chế tạo thành công chấm lượng tử CdSe bằng phương pháp hóa sạch trong dung môi nhiệt độ sôi cao. Khảo sát, đánh giá đặc tính của chấm lượng tử bằng các phương pháp quang phổ phát quang, quang phổ hấp thu và quang phổ tán xạ Raman. Qua đó, xác định sự tương ứng giữa phổ với cấu trúc tinh thể nano, tính đồng nhất trong phân bố kích thước hạt nano dựa trên phân tích cấu trúc vi hình thái và tính chất quang của chấm lượng tử CdSe
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện nanô — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chế tạo chấm lượng vàng và nghiên cứu tính chất quang của chúng

Chế tạo chấm lượng vàng và nghiên cứu tính chất quang của chúng

59 tr. + Đĩa CD- ROM
Trình bày tổng quan nghiên cứu keo vàng có kích thước nanô mét trên thế giới. Đồng thời cũng nghiên cứu các phương pháp chế tạo mẫu vàng nanô mét và nghiên cứu cấu trúc, tính chất quang. Qua đó tiến hành các thực nghiệm chế tạo keo vàng bằng các phương pháp quang hoá, hoá khử, khử nhiệt. Đưa ra các kết quả nghiên cứu cấu trúc và vi hình thái; tính chất quang của keo vàng
Luận văn ThS. Khoa học và Công nghệ Nanô — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chế tạo đầu dò sợi quang kích thước nano, sử dụng thu các mode WGM từ các vi cầu pha tạp erbium

Chế tạo đầu dò sợi quang kích thước nano, sử dụng thu các mode WGM từ các vi cầu pha tạp erbium

45 tr. + CD-ROM
Mô tả nguyên lý, đặc điểm và một số ứng dụng của quang học trường gần; Trình bày nguyên lý của buồng cộng hưởng vi cầu theo hai quan điểm quang học cổ điển và quang học lượng tử, lý thuyết giải thích sự phân bố của các mode đường viền (WGM’s) hay các mode cộng hưởng phụ thuộc hình thái học (MDR’s); Nghiên cứu các kỹ thuật ghép nối tín hiệu WGM’s và điều kiện kết hợp pha trong ghép nối WGM’s; Giới thiệu phương pháp kỹ thuật chế tạo đầu dò sợi quang bằng phương pháp kéo nhiệt và phương pháp ăn mòn, trình bày kết quả của thí nghiệm và ứng dụng của đầu dò thu tín hiệu laser vi cầu thủy tinh floride “ZBLALiP’ pha tạp Erbium
Luận văn ThS. Vật liệu và linh kiện Nano — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ
Chế tạo hạt nano vàng gắn kháng thể ứng dụng cho phát hiện nhanh viruts cúm A

Chế tạo hạt nano vàng gắn kháng thể ứng dụng cho phát hiện nhanh viruts cúm A

57 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Vật liệu và Linh kiện Nanô — Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chế tạo các hạt nano vàng (AuNPs). Nghiên cứu các đặc tính vật lý và hóa học của hạt nano vàng chế tạo được. Nghiên cứu chế tạo phức hợp hạt nano vàng gắn kháng thể. Ứng dụng các hạt nano vàng đã được gắn kháng thể để phát hiện sự có mặt của virus cúm A/H5N1
Electronic Resources

0.00
Quick View
Thêm vào giỏ