Luận văn của Khoa vật lý kỹ thuật và công nghệ nano